Cashpoint

Viborgvejens Kiosk & Spillehal

Herning

Copyright © All Rights Reserved

Minimumsindsatsen (indsats pr. tip) for et væddemål er 10,- DKK.

De maksimale indsats er DKK 9.999,-.

Den maksimale gevinst er 70.000,- DKK.

 

SINGLETIP

 

Hvad er et singletip?

 

Den mest simple form for tip er singletippet. Her bliver der satset på sejr, uafgjort eller nederlag i en enkelt kamp. Som et eksempel kan nævnes et tip på at Colombia vinder kampen Colombia - Panama. Indsatsen, der kan vælges frit, bliver ganget med det pågældende odds, og giver på den måde den maksimale gevinst.

 

I dette eksempel blev der valgt en indsats på 10,00 DKK. Oddset er på 1,20. Således kan den maksimale gevinst udregnes som 10 DKK x 1,20 = 12,00 DKK. Hvis det tip, der er afgivet, ikke er det samme som kampens resultat, er væddemålet tabt. Princípielt kan alle varianter spilles som singletip, med mindre noget andet er angivet.

 

Indsatsen, der frit kan vælges så længe den er større eller lig med minimumsindsatsen, bliver ganget med det pågældende odds, og giver således den maksimale gevinst.

 Fx: Der blev valgt en indsats på 10 DKK. Oddset er 1,25. Således udregnes den maksimale gevinst således: 10 x 1,25 = 12,50 DKK. Idet de forretningsmæssigt accepterede regler følges, bliver der rundet op, sådan så udbetalingen her bliver på 13,00 DKK.

 

KOMBINATIONSTIP

 

Hvad er et kombinationstip?

 

Ved kombinationstippet bliver mindst 2 tips kombineret med hinanden. Ved at gange oddsene for de enkelte kampe med hinanden får man det samlede odds. For at vinde væddemålet skal alle de tippede resultater være korrekte.

 

Indsatsen, der frit kan vælges så længe den er større eller lig med minimumsindsatsen, bliver ganget med det pågældende odds og giver således den maksimale gevinst.

 

Fx: Der bliver spillet et kombinationsvæddemål med 6 tips. Det samlede odds udregnes ved at gange oddset på de enkelte tips med hinanden. 1,40 x 1,50 x 1,55 x 1,25 x 1,25 x 1,05 = 5,34. Ved at gange med den samlede indsats på 10 DKK giver det en maksimal gevinst på 53,40 DKK. Idet de forretningsmæssigt accepterede regler følges, bliver der rundet ned, således så den maksimale gevinst er 53,00 DKK.

 

LIVETIP

 

Hvad er et Livetip?

 

Livetippet giver mulighed for at afgive tips mens kampen er i gang. De aktuelle odds varierer alt afhængig af resultatet og kampens forløb.

 

MULTITIP

 

Hvad er et multitip?

 

Ved multitippet bliver der tippet på 2 af de 3 mulige resultater af begivenheder. Multitippet er i princippet en kombination af 2 forskellige tips på en enkelt tipsbegivenhed . Ikke alle former for tips er tilladt som multitip.

 

Multitippet er en særlig form for kombinationstip og beregnes med resultaternes odds ligesom et kombinationstip. Indsatsen, der frit kan vælges så længe den er større eller lig med minimumsindsatsen, ganges med de pågældende odds og giver således den maksimale gevinst.

 

Fx: Der er valgt et tip på 10 DKK. Ud af de 3 mulige resultater af kampen er der valgt 2: Oddset 2,00 er valgt ift. at hold 1 vinder samt oddset 3,25 på at kampen ender uafgjort. Pga. multi-karakteren (her 2), deles beløbet ligeligt til 5 DKK (det fulde beløb delt med antallet af mulige udgange). Det fører til maksimale gevinster på 5 x 3,25 = 16,25 DKK, da det giver en højere gevinst end 5 x 2,00 = 10 DKK. Idet de forretningsmæssigt accepterede regler følges, bliver der rundet ned til 16 DKK.

 

 

RESULTATTIP

 

Hvad er et resultattip?

 

De fleste bookmakere tilbyder resultattips ved enhver fodboldkamp. Her skal du forudsige det nøjagtige slutresultat. Ved usædvanlige resultater giver denne form for tips meget høje odds.

 

SYSTEMTIP

 

Hvad er et systemtip?

 

Systemtippet er en udvidet form for kombinationstip som du kan målrette. Hermed øger du dine chancer for at vinde, og kan stadig vinde, selvom du rammer ved siden af med et eller flere tips. Du kan spille flere tips eller kombinationer af tips med kun én indsats. Hvis alle tips er korrekte, vinder du alle de tips, der indgår i dit system. Og ved et forkert tip har du stadig en chance for at vinde, idet en eller flere deltips kan være rigtige.

 

Fx: System 3/5 (altså 3 ud af 5). Du tipper altså på alle de mulige 3-dobbelte kombinationer ud af 5 tips. Hvis du rammer rigtigt med alle dine tips får du den maksimale gevinst. Hvis du tipper et forkert, har du stadig tippet rigtigt ved 4 ud af de 10 deltips. Ved to forkerte tips har du stadig en rigtig 3-dobbelt kombination.

 

Som et alternativ til kombinationstippet, hvor der kun er én enkelt mulighed for at vinde, kan der ved mindst 3 tips, spilles som systemtip. Herved er der flere muligheder for at vinde. Fordelen ift. et kombinationstip er, at ikke alle par af kampe skal tippes rigtigt, for at få en gevinst. Den lavere risiko giver i den forbindelse en lavere gevinst.

 

Fx: Man laver et 5-dobbelt kombinationstip og beslutter sig efterfølgende for at spille det som et systemtip, fx 3 ud af 5. Ud af de 5 par af kampe skabes alle de tre mulige 3-dobbelte kombinationer. Den samlede indsats bliver fordelt på de enkelte 3-dobbelte kombinationer.

 

Den samlede gevinst udregnes som summen af de 3-dobbelte kombinationer som er vundet. Beregningen af de enkelte 3-dobbelte kombinationer sker på samme måde som ved kombinationstippet.

 

BANKTIP

 

Hvad er et banktip?

 

Hvis du er overbevist om et bestemt tip, kan du, som en del af et systemtip, spille det som en såkaldt bank. Hvis du har bestemt dig for et system (fx 2 ud af 3), kan du kombinere det med en eller flere banker. For at være succesfuld med dit tip, er det nødvendigt, at dine banktips er korrekte, og du skal opfylde de samme kriterier, som gælder for et systemtip. Hvis dine banktips er forkerte har du tabt din indsats.

 

For at spille et systemtip med banktips, skal du først acceptere dine systemtips på tipskuponen, og herefter klikke på ”Systemtip” og vælge dit ønskede system. Til slut tilfører du så de ønskede banktips til dit systemtip, idet du ganske enkelt vælger de ønskede tips.

 

DOBBELTCHANCE

 

Her bliver to forskellige af de tre mulige resultater af en enkelt kamp kombineret med hinanden. Ved at dække 2 ud af 3 mulige resultater, mindsker du risikoen, men får samtidig lavere odds.

 

Dobbeltchancen bliver benyttet af mange spillere til at afsikre et stort antal af kombinationer og/ eller systemtips. Det er kun sjældent at dobbeltchancen bliver spillet som et singletip. Mange bookmakere tilbyder denne form for tips direkte.

 

XTREM ZERO

 

Hvad er et Xtrem Zero tip?

 

Denne form for livetip er en særlig form for sportstip. Når du afgiver dit tip, er udgangspunktet ALTID stillingen 0:0. Afgørende for om dit tip er korrekt, er altså udelukkende de mål, der bliver scoret efter at du har afgivet dit tip.

 

XTREM BONUS

 

Hvordan virker "Acceptér ændringer af odds"?

 

Cashpoints system tilbyder kunderne mulighed for, automatisk at acceptere ændringer af odds ved kampe, der allerede er i gang. Det betyder at en kunde kan bestemme, om han/hun vil blive bedt om at bekræfte de odds, der er blevet ændret. Det omhandler odds, hvor odds er steget mellem det tidspunkt, hvor det blev optaget på online tipskuponen, og det tidspunkt hvor tippet blev afgivet. Ved at sætte et flueben i den virtuelle tipskupons checkboks, accepteres ændringer automatisk, og små markører viser, hvis odds har ændret sig.

 

SYSTEM+

 

Med funktionen System+ kan du inden for et enkelt væddemål afgive flere systemvæddemål på samme tid.

 

For at spille et System+ skal du i fanebladet/menuen med samme navn blot fastlægge en øvre og nedre grænse for dit systemvæddemål. Med den nedre og øvre grænse fastlægges, hvilket systemvæddemål-spektrum der skal markeres på kuponen.

 

"Eksempel på System+" (6'er-kombinationsvæddemål, nedre grænse = 2, øvre grænse = 4)

I dette tilfælde afgives der flere systemvæddemål på baggrund af et kombinationsvæddemål med 6 tips og grænsevalget.

 

I eksemplet afgives der automatisk følgende systemvæddemål:

System 2/6 – alle mulige 2'er-kombinationer fra seks tips = 15 væddemål

System 3/6 – alle mulige 3'er-kombinationer fra seks tips = 20 væddemål

System 4/6 – alle mulige 4'er-kombinationer fra seks tips = 15 væddemål

 

Hvis alle tips er korrekte, vinder du alle væddemål i dit system. Ved forkerte tips har du alligevel en gevinstchance, da et eller flere delvæddemål kan være korrekte.

 

Derudover har du mulighed for at fastlægge såkaldte „banker“ på din betting-kupon. Hvis du går ud fra, at et af dine tips er helt sikkert (f.eks. hvis der er en klar favorit), kan du markere denne som „bank“ på din betting-kupon. Denne „bank“ tages der nu højde for ved hvert af dine systemvæddemål.

 

Flervejsvæddemål i systemet

 

Ved et flervejsvæddemål tipper man på to ud af tre eller tre ud af tre mulige resultater. Flervejsvæddemålet er egentlig en kombination af to eller tre forskellige tips på en betting-variant af en kamp.